Himmelsdalen tilldelas priset Din Bok – Vårt Val

Medlemmarna i Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) har röstat fram Himmelsdalen till sitt årliga pris Din Bok – Vårt Val. Priset går enligt stadgarna till den bok som under närmast föregående år ”skänkt den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”. BMF är en ideell förening för alla bokhandelsanställda.

Read more »

Välkommen till Himmelsdalen

filmtrailer

Read more »